“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Historie a současnost

 


Domov

byl založen v roce 1956 jako Domov důchodců s psychiatrickou péčí, pozdějí byl přejmenován na Ústav sociální pěče a s platností zákona 108/2006 záskal status Domova se zvláštním režimem.

Zlidovělý název "Palmovka" je odvozen od příjmení továrníka Palmeho, který vlastnil hlavní budovu dnešního Domova. Jde o největší funkcionalistickou vilu v České republice, kterou navrhl známý architekt Hans Richter.
Pestrá prostorová skladba jednotlivých částí domu vyvedená do pěti výškových úrovní dává stavbě, i přes její monumentálnost, překvapivou vzdušnost. Do obytných prostor vede honosné mramorové schodiště. Centrální prostor tvoří obývací hala. Jeji plocha zabírá celý jeden blok domu a  výškou sahá přes dvě podlaží. Unikátní součást areálu představují terasy. Obklopují vilu ze všech tří stran a ve třech výškových úrovních. Hlavní terasa navazuje na vilu ve výškové úrovni centrální haly. Součástí terasy je i vyhlídka v podobě malého balkónu. Nejvyšší terasa leží nad atriem a plynule přechází do lesíka nad vilou.
Textilní magnát Jozef Franz Palme byl jedním z nejschopnějších podnikatelů na severu Čech. 

 

 

Proslul otevřeností k zavádění technických novinek do výroby. Palme neváhal touto obří stavbou nahradit vilu která stála na stejném místě od roku 1912, tedy pouhých 18 let.
Dnes slouží vila po citlivých úpravách potřebám Domova se zvláštním režimem v Krásné Lípě. Domov se nachází v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Šluknovském výběžku v městě Krásná Lípa. Krásnolipsko je vstupní branou do Českého Švýcarska a je oázou nejčistšího ovzduší v severních Čechách. Turistické trasy vedou skalami ke zbytkům středověkých skalních hrádků, nebo na řadu rozhleden. Město Krásná Lípa leží v nadmořské výšce 430m, na horním toku říčky Křinice, v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory. Nyní má město cca 3.500 obyvatel.
Domov je zařízení zcela otevřené. Uživatelé pobytových služeb mají naprostou volnost pohybu v rámci jednotlivých budov, areálu i celého města. Termín „zvláštní režim“ v názvu zařízení je dán zákonem 108/06 Sb. O sociálních službách. Určuje pouze cílovou skupinu uživatelů, kteří mají individuální potřeby.