“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.
Domů »  O domovu  »  Budovy  »  Budova I. A, I. B

Palmovka

Na „Palmovce“ jsou umístěna dvě oddělení. PIA, kde bydlí 26 uživatelů v jedno, dvou, tří a více lůžkových pokojích. V přízemí je velká jídelna, kde se odehrávají společenské zábavy. Ve druhé části budovy, na oddělení PIB, žije 27 uživatelů v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Obě oddělení mají terasu s možností posezení i vlastním grilem.