“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.
Domů »  O domovu  »  Budovy  »  Budova IV

Stalingrad

„Stalingrad“ je oddělení pro 21 uživatelů. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením a předsíňkou, pro imobilní uživatele je zde výtah. Dále je v budově umístěna ordinace lékaře, kantýna, pokladna a rukodělná dílna s kuchyňkou. Je zde zahrádka s altánem, hřištěm i vlastním grilem.