“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.
Domů »  O domovu  »  Budovy  »  Budova VI

Bytovka

„Bytovka“ je malý zděný domek se zahrádkou. V přízemí jsou 2 samostatné byty. Dále v patře domku jsou k dispozici 2 dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zázemím. Ubytování je v budově ve stylu chráněného bydlení a poskytuje soukromí 8 uživatelům. Je zde dvůr s altánem i zahrádka s vlastním grilem.