“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Doplňková činnost

Domov se zvláštním režimem v Krásné Lípě nabízí pronájem školícího centra.

Ve školícím sále je možné pořádat konference, společenské akce, komerční přednášky, semináře apod.

Zájemci se mohou objednat u pí. Fraňkové na tel.: 607 720 754, email: frankova(zavinac)dzrkrasnalipa.cz

Nabízíme: kapacitu sálu cca 50 míst audiovizuální techniku možnost zajištění občerstvení v místní kantýně na tel: 602 349 238

Cena pronájmu do 1 hodiny 400,- Kč
půl dne (4 hodiny) 1500,- Kč
celý den (8 hodin) 2000,- Kč

Cena zahrnuje použití PC ( včetně internetu ), audiovizuální techniky, flipchartového bloku a vybavení kuchyňky.
 
Pdf ke stažení.