“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
 • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
  Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
 • Poslání domova
  Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.
Domů »  O domovu  »  Fotogalerie

Fotogalerie

 • Volnočasové aktivity

 • Reminiscence

 • Život v Domově

 • Vánoční besídka 20.12. 2017

 • Letecké záběry