“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Spolupráce a podpora

Dárcovství, Dobrovolnictví

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa hledá:

,,GENERÁLNÍHO SPONZORA“ pro rozvoj činnosti sociálních služeb. Investicí do Domova podpoříte a zlepšíte kvalitu poskytované sociální a zdravotní péče nejenom lidem s handicapem, kteří u nás bydlí, ale i ostatním lidem v naší společnosti, kteří tuto službu budou využívat v budoucnu. Sponzorství nespočívá pouze v peněžních dotacích, ale i jako možná pomoc v naturáliích či v dobrovolnické činnosti.

Nabízíme:

Prezentaci Vaší společnosti na kulturních, sportovních, společenských a prodejních akcí, dále na webových stránkách a v Palmových listech (novinách) Domova, umístění reklamních plachet a bannerů.

Demografický vývoj stárnutí populace ve společnosti je nezastavitelný, lidé se narodili, aby byli lidmi, buďte i Vy společensky odpovědnou firmou v oblasti sociálních služeb a podpořte nás. Pokud máte zájem, kontaktujte nás prosím na adrese Domova info@dzrkrasnalipa.cz

Mockrát děkujeme za Váš čas. V úctě zaměstnanci a uživatelé DZR Krásná Lípa.

Finanční dary můžete zasílat na číslo účtu 2001570039/6000, v.s.70872741.

Sponzoři
Směrnice Domova se zvláštním režimem Krásná Lípa č. 9.2
Dobrovolnictví
Darovací smlouva 2017