“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Veřejné zakázky

  Název veřejné zakázky Druh řízení Druh zakázky Datum zadání poznámka
  Kondenzační plynové kotle na P2 zak. malého rozsahu   11.7.2018 č.3b - Zjednodušená výzva do 500 000 Kč
          č.20 - Krycí list nabídky
          č.21 - Vzorové čestné prohlášení - základní způsobilost
          č.22 - Vzorové čestné prohlášení - zvláštní podmínky
          č.23 - Přehled realizovaných zakázek
          č.24 - Přehled poddodavatelů účastníka zadávacího řízení
          č.25 - Smlouva o dílo - Kondenzační kotle
          Technický popis - kotelna P2
          Výkaz, výměr a popis prací