“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Veřejné zakázky - Archiv

  Název veřejné zakázky Druh řízení Druh zakázky Datum zadání poznámka
520 Rekonstrukce prádelny DZR Krásná Lípa zak. malého rozsahu stavební práce 4.09.2013 UKONČENA
671 Pořízení elektronického docházkového systému zak. malého rozsahu dodávky 10.12.2013 UKONČENA
1229 Dodávka elektrického konvektomatu zak. malého rozsahu dodávky 26.11.2014 UKONČENA
1562 Zřízení sociálních jader a rekonstrukce stávajících koupelen v objektu č.p. 40, Čelakovského ul., Krásná Lípa zak. malého rozsahu stavební práce 23.07.2015 UKONČENA
1784 Dodávka dvou ks plynových varných kotlů s příslušenstvím zak. malého rozsahu dodávky 14.12.2015 UKONČENA
1783 Dodávka průmyslové pračky s příslušenstvím zak. malého rozsahu dodávky 14.12.2015 UKONČENA
1907 Rekonstrukce vnějšího pláště budovy P1 objekt č.p. 40, Čelakovského ul., Krásná Lípa zak. malého rozsahu stavební práce 31.5.2016 UKONČENA
2036 Oprava kamenné opěrky – havarijní stav objekt č.p. 40, Čelakovského ul., Krásná Lípa zak. malého rozsahu stavební práce 29.6.2016 ZRUŠENA
2080 Oprava kamenné opěrky – havarijní stav objekt č.p. 40, Čelakovského ul., Krásná Lípa zak. malého rozsahu stavební práce 1.8.2016 UKONČENA
  Instalace komunikačního systému pacient x sestra v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13, 407 46 Krásná Lípa zak. malého rozsahu dodávky 7.12.2016 UKONČENA
  Dodávka průmyslové pračky s příslušenstvím zak. malého rozsahu dodávky 2.12.2016 UKONČENA
  Dodávka dvou (2) ks. plynových pánví 80l s příslušenstvím zak. malého rozsahu dodávky 1.12.2016 UKONČENA
  Dodávka třech (3) ks. průmyslových praček s příslušenstvím zak. malého rozsahu dodávky 22.12.2016 UKONČENA
  Kondenzační plynové kotle na P2 zak. malého rozsahu dodávky 11.7.2018 UKONČENA
  Rekonstrukce kotelny na P1 zak. malého rozsahu dodávky 17.7.2018 UKONČENA
  Skříňový osobní automobil a automobil typu SUV zak. malého rozsahu dodávky 17.7.2018 UKONČENA