“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Volnočasové aktivity

V nabídce máme tradiční i individuální pestrý program kulturních a společenských akcí v rámci našeho Domova i mimo něj. Jezdíme na výstavy, výlety, různá setkání apod. Uživatelé mají možnost zahradničení na vlastní zahrádce. Provozujeme turistiku, sport, vaření v plně vybavené kuchyňce, nácvik různých dovedností, cvičení, koupání v bazénu, procházky do okolí. Pracujeme s konceptem basální stimulace, která je podpůrnou metodou při podpoře nemocných lidí. Pořádáme pro naše uživatele tuzemské i zahraniční dovolené. Vydáváme dvouměsíčník Palmové listy, na jehož obsahu se se svými příspěvky výrazně spolupodílí uživatelé, je proto plný informací o dění v našem Domově. Cílem Zvnč/soc. oddělení je pomáhat, obnovovat a upevňovat kontakty uživatelů s přirozeným sociálním prostředí, podporovat míru dopomoci uživatel, podílet se na realizaci jejich individuálních plánů, udržovat jejich dovednosti a schopnosti, snažit se společně o pokračování jejich zálib a koníčků a to vše na základě jejich zájmu, svobodného rozhodnutí.


Keramická dílna

Před hlavní budovou po a st 13.00-15 pá 8.30-10.30 hod.
Keramickou dílnu vede zkušený zaměstnanec Zvnč/soc. oddělení. Zájemci o aktivitu  zde pracují převážně s keramickou hlínou. Dílna je vybavena hrnčířským kruhem, pecí, formami, nástroji a veškerým potřebným materiálem pro tuto činnost.Truhlářská dílna

V hlavní budově ve čt (v  každém lichém týdnu) 8.30-10.30 hod. 
V truhlářské dílně, kterou vede pracovník Zvnč/soc. oddělení vznikají výrobky ze dřeva, dřevotřískové desky, lepenky apod. Výrobky jsou převážně dekorační, ale i pro přímé užití jako např. ptačí budky, stolní hry apod.Ruční dílna

V budově P4 po, út, st 8.30-10.30, čt 13.00-15.00 hod.
V ruční dílně se stříhá, modeluje, maluje, šije, zkouší různé výtvarné techniky a vzniká zde spousta originálních výrobků. Často se využívá kašírovací technika díky, které vznikají třeba létací balony či sochy životní velikosti. Vzniklé výrobky jsou použity na výstavy, prodej nebo potřeby Domova.Relaxační cvičení

V hlavní budově út a pá 9.00-10.00 hod.
K dispozici máme pomůcky na cvičení, relaxační CD.

 

Tělocvična

V přízemí provozní bodovy čt 9.00-10.00 hod.
Pro aktivnější sportovní zájemce je možné navštívit tělocvičnu. Zde jsou k dispozici žíněnky, žebřiny, posilovací stroje.Zájmový kroužek PC

V hlavní budově po a st 13.00-15.00 hod.
Zde mohou uživatelé využít i připojení k internetu. V současné době je uživateli využívána možnost komunikace prostřednictvím emailu.Společné posezení

V hlavní budově dle zájmu a počasí.
Uživatelé mají možnost společného sdílení, popovídání si nebo sledování TV.Šicí dílna

V hlavní budově út 13.00-15.00 hod.
V šicí dílně se provádí drobné šití, vyšívání, výroba hraček či dekoračních předmětů.Relaxační místnost

V přízemí provozní budovy st 8.30-10.30 a čt 8.30-10.30 hod.
Provádí se zde různé relaxační uvolňovací techniky, masáže a zejména basální stimulace (koncept podpory péče) proškoleným pracovníkem ze  Zvnč/soc. oddělení a to za podpory aromaterapie či vonných éterických olejů.Vaření

V budově P4 , kuchyňce po (v každém sudém týdnu) 13.00-15.00 hod.
Provádí se jednoduchá příprava rychlého občerstvení, pečení a smažení pokrmů.Sportovní aktivity

Přízemí provozní budovy st 8.30-10.30 hod.
Hra tenisu, jízda na kole po Krásné Lípě a přilehlém okolí.
 

Hudební dílna

v hlavní budově v místnosti ZVNČ st 13:30 - 14:30.

Zde si uživatelé mohou zaspívat třeba lidové písně nebo si i zahrát na netradiční hudební nástroje jakými jsou bubny, bubínky, Rammerdrum, perkuse a chřestítka.
 


Návštěva knihovny

Ve městě Krásná Lípa.
Tuto nabídku integračního procesu je možno individuálně domluvit dle zájmu.Návštěva bazénu

Ve městě Varnsdorf pá 13.00-.15.00 hod.Návštěva zahrádky

Zahrádka u prádelny (jaro, léto) pá 13.00-15.00 hod.

Duchovní místnost

Náš Domov poskytuje téměř rodinné prostředí. Nabízíme proto našim uživatelům možnost využití duchovní místnosti. Tuto možnost vnímáme jako evropský standard, který však v mnohých domovech stále chybí. Naše duchovní místnost je útulně i vkusně zařízený prostor určený k tichým meditacím, rozjímaní, modlitbám. Otevřeno je denně vždy po domluvě s vedoucím budovy či sloužícím personálem. Do Domova také dochází každou první středu v měsíci pan farář, který nabízí duchovní pomoc v oblasti spirituálních potřeb.